abc Audio - Engleske riječi 6. razred - Početna slova ((t, u, v, x, y, w, z)) - 6. dio

 

 


abc AudioRiječnik 6. razred sa slikama i izgovorom /ENGLISH VOCABULARY WITH IMAGES AND SPELLING/Rijecnik 6. razred /VOCABULARY 6. class WITH IMAGES/ - 6. dioQUIZ/TEST modul 6. dio


 

 

Prikazane su engleske riječi sa izgovorom i prevodom

  IMAGES WORDS Audio zapis
  Riječi
1. ta-dah! uzvik kada pokazujemo nešto zanimljivo
2. talk razgovarati
3. that taj, onaj
4. these ovi
5. there is/there are ima, postoji, nalazi se
6. thief lopov
7. think misliti
8. this ovaj
9. those oni, ti
10. thousand hiljada
11. threaten prijetiti
12. throw (away) bacati
13. toilet ve-ce šolja, toalet
14. top vrh, gornja strana
15. topic tema
16. traditional tradicionalni
17. tram tramvaj
18. travel putoviti
19. true istinit
20. trust povjerenje
21. tub kada za kupanje
22. unforgettable nezaboravan
23. unimportantly nevažno
24. unmarried neoženjen, neudata
25. unprotected nezaštićen
26. unusual neobičan
27. unwanted neželjen
28. value vrijednost
29. vet veterinar
30. view pogled
31. violent nasilan
32. violinist violinista, violinistkinja
33. visit posjetiti
34. visitor posjetilac
35. voice glas
36. walk štetati
37. walk šetati
38. wall zid
39. want htjeti
40. watch posmatrati
41. weak slab
42. wedding vjenčanje
43. wilderness divljana
44. wildlife (biljni) i životinjski
45. wish željeti
46. wolf vuk
47. workhouse popraviti dom
48. world-famous poznat u svijetu
49. yellowstone jeloustone (nacionalni park u sad)
50. yesterday juče
51. yummy! mlac!
52. zookeeper čuvati u zoološkom vrtu

 


QUIZ sa slikama po nivoima /ENGLISH VOCABULARY IMAGES LEVELS/

 
Riječnik 6. razred sa slikama i izgovorom /ENGLISH VOCABULARY WITH IMAGES AND SPELLING/
 


QUIZ sa slikama 6. dio