abc Audio - Engleske riječi 7. razred - Početna slova (a, b) - 1. dio

 

 


abc AudioRijecnik 7. razred /VOCABULARY 7. class WITH IMAGES/Rijecnik 7. razred /VOCABULARY 7. class WITH IMAGES/ - 6. dioQUIZ/TEST modul 1. dio


 

 

Prikazane su engleske riječi sa izgovorom i prevodom

  IMAGES WORDS Audio zapis
  Riječi
1. aborigines aboridžini
2. accent naglelasak, akcent
3. accept prihvatiti pomiri se sa činjenicom
4. accident nezgoda
5. act čin
6. actually zapravo
7. add dodati
8. adriatic sea jadransko more
9. adult odrastao; odrasla osoba
10. agree složiti se (sa nikim/nečim)
11. air vazduh
12. all day long cijeli dan
13. angry ljut, bijesan
14. animal shelter prihvatilište za životinje
15. anniversary godišnjica
16. appear pojavit se
17. apply nanijeti, nanositi; primijeniti
18. at least bar, u najmanju ruku
19. attraction atrakcija, zabavna aktivnost
20. australia australija
21. autumn jesen
22. back leg zadnje noge (životinje)
23. bake peći
24. ballerina balerina
25. balloon balon
26. barefoot bos
27. bat slijepi miš, šišmiš
28. battle bitka
29. beach bed ležaljka za plažu
30. belief vjerovanje
31. blanket ćebe
32. boil kuhati
33. border granica (državna)
34. boring dosadan
35. bosnia and herzegovina bosna i hercegovina
36. bosnian bošnjak
37. bottom dno
38. bouquet bidermajer (na vjenčanju)
39. brain mozak
40. bravery hrabrost
41. breed rasa (konja)
42. bride mlada, nevjesta
43. brochure prospekt, brošura
44. broom metla
45. bucket kofa, vedro
46. bug buba
47. burger place restoran brze hrane
48. bush divljina, obično nedaleko od gradova
49. busy užurban; zauzet
50. button dugme
51. by the way uzgred, usput

 


QUIZ sa slikama po nivoima /ENGLISH VOCABULARY IMAGES LEVELS/

 
Rijecnik 7. razred /VOCABULARY 7. class WITH IMAGES/
 


QUIZ sa slikama 1. dio