abc Audio - Engleske riječi 7. razred - Početna slova (k, l, m, n, o) - 4. dio

 

 


abc AudioRiječnik 7. razred sa slikama i izgovorom /ENGLISH VOCABULARY WITH IMAGES AND SPELLING/Rijecnik 7. razred /VOCABULARY 7. class WITH IMAGES/ - 4. dioQUIZ/TEST modul 4. dio


 

 

Prikazane su engleske riječi sa izgovorom i prevodom

  IMAGES WORDS Audio zapis
  Riječi
1. kangaroo kengur
2. keep calm opustiti se
3. key ključni, najvažniji; ključ
4. kill ubit
5. kindness dobrota
6. koala koala
7. lead voditi
8. leap skočiti
9. leprechaun (irski) vilenjak
10. lie ležati; nalaziti se
11. lifestyle način života, životni stil
12. life podići; lift
13. light lagan
14. lightning munja
15. literary književni
16. load napuniti
17. logical logičan
18. long jump skok u dalj
19. loot plijen
20. loyal vjeran
21. loyalty vjernost
22. magnificent divan
23. major većinski
24. make a call pozvati (telefonom)
25. mark obilježiti
26. meadow pašnjak
27. meal obrok
28. measure mjera
29. midnight ponoć
30. mild blag
31. mist izmaglica
32. modern times savremeno doba
33. montenegro crna gora
34. movie director filmski reditelj
35. musketeer musketar
36. narrow uzan; uzak
37. natural prirodan
38. new delhi nju delhi
39. newlywed upravo vjenćani
40. no wonder nije čudo, ne čudi
41. nobel prize nobelova nagrada
42. oasis oaza
43. offer ponuditi
44. official zvaničan, služben
45. once jednom
46. outback divljina, obično daleko od gradova
47. overcome prevaziči
48. oversleep uspavati se, spavati predugo
49. owner vlasnik

 


QUIZ sa slikama po nivoima /ENGLISH VOCABULARY IMAGES LEVELS/

 
Riječnik 7. razred sa slikama i izgovorom /ENGLISH VOCABULARY WITH IMAGES AND SPELLING/
 


QUIZ sa slikama 4. dio