abc Audio - Engleske riječi 8. razred - Početna slova (a, b) - 1. dio

 

 


abc AudioRijecnik 8. razred /VOCABULARY 8. class WITH IMAGES/Rijecnik 8. razred /VOCABULARY 8. class WITH IMAGES/ - 6. dioQUIZ/TEST modul 1. dio


 

 

Prikazane su engleske riječi sa izgovorom i prevodom

  IMAGES WORDS Audio zapis
  Riječi
1. accompany praviti društvo
2. ace ostvariti odličan rezultat
3. achieve postići
4. admire diviti se
5. afford priuštiti, imati dovoljno novca
6. allow dozvoliti
7. ancestor predak
8. anxious zabrinut
9. appetite apetit
10. appreciate cijeniti, poštovati
11. at risk ugrožen
12. audience publika
13. belly fat deblji stomak, salo oko stomaka
14. belongings lične stvari
15. besides osim toga
16. best man kum, svjedok na vjenčanju
17. bible biblija
18. bubbly veseo

 


QUIZ sa slikama po nivoima /ENGLISH VOCABULARY IMAGES LEVELS/

 
Rijecnik 8. razred /VOCABULARY 8. class WITH IMAGES/
 


QUIZ sa slikama 1. dio