abc Audio - Engleske riječi 8. razred - 14 lekcija

Prikazane su engleske riječi sa izgovorom i prevodom

  IMAGES WORDS Audio zapis
  Riječi
1. Let’s Hajde da…
2. put staviti
3. miss nedostajati
4. sentence rečenica
5. correct tačan, ispravan
6. place mjesto
7. text tekst
8. student student, đak
9. finish završiti
10. class razred
11. way način
12. home dom
13. chat ćaskati
14. share podijeliti
15. impression utisak
16. first prvo
17. day dan
18. change promjeniti
19. school škola
20. really stavrno
21. have imati
22. fun zabavno
23. exciting uzbudljiv
24. day dan
25. come doći
26. say reći
27. goodbye doviđenja
28. student student, đak
29. introduce uvesti
30. new novi
31. colleague kolega
32. have imati
33. music muzika
34. class razred
35. meet naći se sa nekim
36. new novi
37. teacher učitetelj(ica), nastavnik/nastavnica
38. what šta
39. what is he like kakav je on?
40. seem činiti se
41. really stavrno
42. kind ljubazan, vrsta
43. really stavrno
44. interesting zanimljivo
45. graduate diplomirati
46. then onda, tada
47. work raditi
48. all svi
49. world svijet
50. africa afrika
51. australia australija
52. cool odličan, super
53. like voljeti
54. live živjeti
55. dream san
56. at least bar, u najmanju ruku
57. dream san
58. last posljednji
59. year Godina
60. work raditi
61. have imati
62. some neki
63. traditional tradicionalni
64. african afrički
65. instrument instrument
66. bell zvono, zvonce
67. call pozvati
68. some neki
69. kind ljubazan, vrsta
70. horn rog
71. can moći, znati, umjeti
72. remember zapamtiti
73. name ime
74. know znati
75. that taj, onaj
76. new novi
77. neighbor susjed
78. play igrati se
79. these ovi
80. instrument instrument
81. home dom
82. that taj, onaj
83. reason razlog
84. why zašto
85. impolite neljubazan
86. unpleasant nerprijatan
87. begin početi
88. lesson čas, lekcija
89. slow down usporiti
90. first of all najpre
91. Let’s Hajde da…
92. honest pošten
93. listen slušati
94. that taj, onaj
95. noise buka
96. every svaki
97. day dan
98. maybe možda
99. unfriendly nedruštven; koji nije prijateljski raspoložen
100. mean misliti
101. rude nepristojan
102. really stavrno
103. unreasonable nerazuman
104. first prvo
105. day dan
106. work raditi
107. here ovdje
108. sorry žao
109. right tačno, ispravno
110. know znati
111. that taj, onaj
112. maybe možda
113. sometimes ponekad
114. talk razgovarati, pričati
115. too much previše
116. often često
117. complain žaliti se
118. but ali, međutim
119. never nikad
120. rude nepristojan
121. people ljudi
122. just samo
123. know znati
124. know znati
125. know znati
126. sorry žao
127. now sada
128. more više
129. that taj, onaj
130. promise obećanje
131. satisfied zadovoljan
132. only samo
133. really stavrno
134. mean misliti
135. of course naravno
136. now sada
137. that taj, onaj
138. know znati
139. that taj, onaj
140. all svi
141. instrument instrument
142. stay ostati
143. school škola
144. classroom učionica
145. use koristiti
146. school škola
147. orchestra širom sveta
148. some neki
149. have imati
150. music muzika
151. class razred
152. meet naći se sa nekim
153. new novi
154. music muzika
155. teacher učitetelj(ica), nastavnik/nastavnica
156. come doći
157. england engleska
158. have imati
159. real pravi, stvaran
160. british britanski

 

Engleske riječi 8. razred po lekcijama

 
Rijecnik Engleske riječi 8 razred sa slikama /ENGLISH VOCABULARY 8. CLASS WITH IMAGES/
 

Nepravilni glagoli /IRREGULAR VERBS/ - 8. razred po lekcijama