abc Audio - Engleske riječi 8. razred - 22 lekcija

Prikazane su engleske riječi sa izgovorom i prevodom

  IMAGES WORDS Audio zapis
  Riječi
1. friend drug, prijatelj
2. in need u nevolji
3. friend drug, prijatelj
4. indeed zaista
5. call pozvati
6. last night sinoć
7. come doći
8. house kuća
9. tonight večeras
10. old stari
11. close blizak
12. friend drug, prijatelj
13. meet naći se sa nekim
14. classmate drug/drugarica iz razreda
15. secondary school srednja škola
16. run trčati
17. school škola
18. newspaper novine
19. always uvijek
20. fun zabavno
21. talk razgovarati, pričati
22. even čak
23. go ići
24. the same isti
25. university univerzitet
26. roommate cimer
27. year Godina
28. university univerzitet
29. dormitory sudentski dom
30. study učiti
31. music muzika
32. study učiti
33. journalism novinarstvo
34. become postati
35. well known poznat
36. journalist novinar
37. travel putovati
38. a lot dosta, mnogo
39. actually zapravo
40. both of them oboje
41. travel putovati
42. a lot dosta, mnogo
43. see vidjeti
44. each svaki
45. other drugi;drugo, različito
46. quite prično, sasvim
47. often često
48. do raditi, činiti
49. fine fino, dobro
50. meet naći se sa nekim
51. all svi
52. colleague kolega
53. some neki
54. neighbor susjed
55. people ljudi
56. really stavrno
57. nice lijep
58. here ovdje
59. see vidjeti
60. buy kupiti
61. really stavrno
62. nice lijep
63. house kuća
64. what šta
65. this ovaj
66. that taj, onaj
67. shipping company kompanija za prevoz robe
68. bring donijeti
69. package pakovan, polugotov (jelo
70. africa afrika
71. yesterday juče
72. but ali, međutim
73. don’t worry ne brini
74. tell reći, ispričati
75. now sada
76. understand razumjeti
77. why zašto
78. want željeti
79. nice lijep
80. quiet tiho
81. dinner večera
82. place mjesto
83. friend drug, prijatelj
84. in need u nevolji
85. friend drug, prijatelj
86. indeed zaista
87. can moći, znati, umjeti
88. unpack raspakovati
89. after poslije, nakon
90. dinner večera
91. now sada
92. Let’s Hajde da…
93. sit down sedi
94. eat jesti
95. spoil pokvariti
96. this evening večeras
97. joke šala; šaliti se
98. relax opustiti
99. have imati
100. more više
101. important važan
102. thing stvar, predmet
103. do raditi, činiti
104. tell reći, ispričati
105. do raditi, činiti
106. remember zapamtiti
107. when kada
108. university univerzitet
109. go ići
110. field trip ekskurzija
111. think misliti, razmišljati
112. of course naravno
113. wonderful divan, krasan
114. go ići
115. club raspakovati
116. where gdje
117. the beatles bitlsi
118. play igrati se
119. first time prvi put
120. that taj, onaj
121. girl djevojčica
122. who ko
123. study učiti
124. art likovno
125. remember zapamtiti
126. name ime
127. right tačno, ispravno
128. now sada
129. remember zapamtiti
130. student student, đak
131. that taj, onaj
132. time vrijeme (na satu)
133. think misliti, razmišljati
134. why zašto
135. meet naći se sa nekim
136. again ponovo, opet
137. month mjesec
138. move pomjeriti
139. live živjeti
140. can moći, znati, umjeti
141. believe vjerovati
142. that taj, onaj
143. very veoma
144. stressful stresno
145. bubbly veseo
146. person osoba
147. happy srećan
148. too takođe(r)
149. happy srećan
150. ask pitati
151. finish završiti
152. go out izaći
153. then onda, tada
154. go out izaći
155. again ponovo, opet
156. have a crush ima simpatiju
157. talk razgovarati, pričati
158. nonsense besmislice, gluposti
159. just samo
160. that taj, onaj
161. think misliti, razmišljati
162. get married venčati se
163. wonderful divan, krasan
164. news vijest(i)
165. congratulations čestitam
166. but ali, međutim
167. tell reći, ispričati
168. everything sve
169. fast brz
170. seem činiti se
171. right tačno, ispravno
172. talk razgovarati, pričati
173. phone telefon
174. that taj, onaj
175. why zašto
176. come doći
177. chicago čikago
178. here ovdje
179. business posao
180. but ali, međutim
181. also takođe
182. want željeti
183. see vidjeti
184. chicago čikago
185. share podijeliti
186. news vijest(i)
187. with sa
188. come doći
189. here ovdje
190. interview intervju
191. what šta
192. do raditi, činiti
193. do raditi, činiti
194. tell reći, ispričati
195. know znati
196. story priča
197. but ali, međutim
198. live živjeti
199. chicago čikago
200. see vidjeti
201. even čak
202. have imati
203. time vrijeme (na satu)
204. unpack raspakovati
205. Let’s Hajde da…
206. unpack raspakovati
207. box kutija; polje
208. tell reći, ispričati
209. story priča

 

Engleske riječi 8. razred po lekcijama

 
Rijecnik Engleske riječi 8 razred sa slikama /ENGLISH VOCABULARY 8. CLASS WITH IMAGES/
 

Nepravilni glagoli /IRREGULAR VERBS/ - 8. razred po lekcijama