abc Audio - Engleske riječi 8. razred - 23 lekcija

Prikazane su engleske riječi sa izgovorom i prevodom

  IMAGES WORDS Audio zapis
  Riječi
1. friend drug, prijatelj
2. forever zauvijek
3. people ljudi
4. always uvijek
5. have imati
6. have imati
7. past prošlost
8. the same isti
9. have imati
10. family porodica
11. mom mama
12. dad tata
13. brother brat
14. sister sestra
15. life život
16. journey putovanje (od mjesta do mjesta)
17. but ali, međutim
18. also takođe
19. there tamo
20. friend drug, prijatelj
21. all svi
22. need trebati
23. friend drug, prijatelj
24. live živjeti
25. share podijeliti
26. with sa
27. shoulder to cry on rame za plakanje
28. old stari
29. make friends sprijatlejiti se
30. spend provoditi
31. a lot of time mnogo vremena
32. with sa
33. but ali, međutim
34. only samo
35. there tamo
36. stay ostati
37. scientist naučnik
38. say reći
39. that taj, onaj
40. have imati
41. friend drug, prijatelj
42. through kroz
43. life život
44. but ali, međutim
45. number broj
46. real pravi, stvaran
47. friend drug, prijatelj
48. just samo
49. people ljudi
50. lucky srećan
51. enough dovoljno
52. have imati
53. friend drug, prijatelj
54. early rano
55. childhood djetinjstvo
56. friend drug, prijatelj
57. forever zauvijek
58. this ovaj
59. story priča
60. friend drug, prijatelj
61. first prvo
62. student student, đak
63. first prvo
64. grade razred (i, iii, v, ix i sl.)
65. school škola
66. each other jedan drugog
67. first prvo
68. moment trenutak, moment
69. name ime
70. cook kuhar, kuhati
71. chicago čikago
72. live živjeti
73. the same isti
74. away daleko
75. big velik
76. family porodica
77. poverty siromaštvo
78. there tamo
79. children djeca
80. family porodica
81. help pomoći
82. parent roditelj
83. with sa
84. housework kućni poslovi
85. usually obično
86. with sa
87. family porodica
88. often često
89. go ići
90. store prodavnica
91. buy kupiti
92. food hrana
93. family porodica
94. but ali, međutim
95. time vrijeme (na satu)
96. routine rutina
97. time vrijeme (na satu)
98. play igrati se
99. also takođe
100. like voljeti
101. take ponijeti, uzeti sa sobom
102. long dugačak
103. walk hodati, šetati
104. watch gledati
105. film film
106. cinema bioskop
107. day dan
108. wait čekati
109. in front of ispred
110. house kuća
111. go ići
112. school škola
113. together zajedno
114. want željeti
115. go ići
116. because zato što
117. there tamo
118. many mnogo
119. children djeca
120. inside unutra
121. wait čekati
122. finish završiti
123. morning jutro
124. housework kućni poslovi
125. feed hraniti
126. garden vrt
127. some neki
128. young mlad
129. brother brat
130. sister sestra
131. run trčati
132. around oko
133. try pokušati
134. catch uhvatiti
135. very veoma
136. sweet sladak
137. moment trenutak, moment
138. never nikad
139. forget zaboraviti
140. have imati
141. much mnogo
142. but ali, međutim
143. have imati
144. each other jedan drugog
145. time vrijeme (na satu)
146. without bez
147. car autić, auto
148. TV televizija
149. live živjeti
150. long enough dovoljno dugo
151. see vidjeti
152. walk hodati, šetati
153. moon mesec (zemljin satelit)
154. drop out napustiti, odustati
155. school škola
156. work raditi
157. help pomoći
158. family porodica
159. those oni, ti
160. country zemlja
161. girl djevojčica
162. telephone telefon
163. even čak
164. then onda, tada
165. sit sjediti
166. next slijedeći
167. each other jedan drugog
168. sister sestra
169. realize shvatiti
170. day dan
171. that taj, onaj
172. day dan
173. school škola
174. childhood djetinjstvo
175. now sada
176. sit sjediti
177. small mali
178. office kancelarija
179. connect povezati (se)
180. phone telefon
181. call pozvati
182. that taj, onaj
183. new novi
184. routine rutina
185. then onda, tada
186. get married venčati se
187. start početi, započeti
188. family porodica
189. but ali, međutim
190. time vrijeme (na satu)
191. go out izaći
192. dinner večera
193. together zajedno
194. do raditi, činiti
195. everything sve
196. together zajedno
197. just samo
198. do raditi, činiti
199. when kada
200. girl djevojčica
201. share podijeliti
202. many mnogo
203. happy srećan
204. moment trenutak, moment
205. each other jedan drugog
206. time vrijeme (na satu)
207. too takođe(r)
208. when kada
209. go back vratiti se
210. school škola
211. high school srednja škola
212. big velik
213. when kada
214. husband suprug
215. husband suprug
216. take out izvaditi
217. do raditi, činiti
218. everything sve
219. cheer up razveseliti
220. friend drug, prijatelj
221. even čak
222. together zajedno
223. loyal vjeran
224. friend drug, prijatelj
225. who ko
226. like to stick close together vole da se drže blizu
227. through thick and thin kroz sito i rešeto
228. almost skoro
229. now sada
230. ask pitati
231. last posljednji
232. just samo
233. smile smješkati se
234. say reći
235. that taj, onaj
236. think misliti, razmišljati
237. much mnogo
238. like voljeti
239. each other jedan drugog
240. say reći
241. always uvijek
242. have to morati
243. look gledati, izgledati
244. side strana
245. people ljudi
246. put up with trpiti
247. mistake greška
248. now sada
249. that taj, onaj
250. year Godina
251. old stari
252. see vidjeti
253. each other jedan drugog
254. just samo
255. family porodica
256. celebration proslava
257. but ali, međutim
258. give up odustati
259. say reći
260. have imati
261. much mnogo
262. each other jedan drugog
263. friend drug, prijatelj
264. forever zauvijek

 

Engleske riječi 8. razred po lekcijama

 
Rijecnik Engleske riječi 8 razred sa slikama /ENGLISH VOCABULARY 8. CLASS WITH IMAGES/
 

Nepravilni glagoli /IRREGULAR VERBS/ - 8. razred po lekcijama