abc Audio - Engleske riječi 9. razred - Početna slova (c, d, e) - 2. dio

 

 


abc AudioRijecnik 9. razred /VOCABULARY 9. class WITH IMAGES/Rijecnik 9. razred /VOCABULARY 9. class WITH IMAGES/ - 2. dioQUIZ/TEST modul 2. dio


 

 

Prikazane su engleske riječi sa izgovorom i prevodom

  IMAGES WORDS Audio zapis
  Riječi
1. carved izrezbaren
2. catholic katolik
3. catholic church katolička crkva (zgrada)
4. charge puniti (bateriju)
5. child prodigy čudo od djeteta
6. christmas božić
7. christmas day badnji dan
8. christmas eve badnje veče
9. christmas fast božićni post
10. colony kolonija
11. combine kombinovati
12. community zajednica
13. concept concept, ideja
14. confidence samopouzdanje
15. connoisseur poznavalac (najčešže umjetnosti, lijepih stvari)
16. conservation očuvanje (životina, planeta itd.)
17. consider razmotriti, uzeti u obzir
18. constantly stalno, konstantno
19. constitution ustav
20. construct sagraditi
21. contemporary savremen, moderan
22. cosplay hobi koji podrazumijeva oblačenje raznih kostima
23. crack polomiti
24. craft zanat
25. craftsman zanatlija
26. curriculum nastavni plan i program
27. customer mušterija, klijent
28. date back to datirati od
29. decade dekada, decenija
30. declaration of independence deklaracija nezavisnosti
31. dedicate posvetiti
32. definitely zasigurno
33. demanding zahtjevan
34. departure odlazak
35. depend zavisiti
36. depend on zavisiti od (nekoga/nečega)
37. designer dizajner
38. desperately očajnički, silno
39. determined uporan
40. device naprava
41. devil đavo
42. die out izumrijeti
43. dinaric alps dinarski alpi
44. dish jelo
45. documentary dokumentarni film
46. drawback nedostatak, mana
47. drop out of napustiti (najšće školu)
48. e-learning učenje puttem internet uz pomož kompjutera
49. e-reader e-čitač (uređaj za čitanje knjiga u elektronskom formatu)
50. eager beaver revnosni učenik
51. eastern christianity istočno hrišćanstvo
52. editor urednik
53. eid al-adgha kurban-bajram
54. eid al-fitr ramazaski bajram
55. enemy neprijatelj
56. escape pobjeći
57. evil zao
58. exceptional izuzetan
59. exchange razmijeniti

 


QUIZ sa slikama po nivoima /ENGLISH VOCABULARY IMAGES LEVELS/

 
Rijecnik 9. razred /VOCABULARY 9. class WITH IMAGES/
 


QUIZ sa slikama 2. dio