abc Audio - Engleske riječi 9. razred - Početna slova (k, l, m, n, o) - 4. dio

 

 


abc AudioRiječnik 9. razred sa slikama i izgovorom /ENGLISH VOCABULARY WITH IMAGES AND SPELLING/Rijecnik 9. razred /VOCABULARY 9. class WITH IMAGES/ - 4. dioQUIZ/TEST modul 4. dio


 

 

Prikazane su engleske riječi sa izgovorom i prevodom

  IMAGES WORDS Audio zapis
  Riječi
1. keep in touch biti (ostati) u kontaktu
2. keep tradition alive održavati tradiciju
3. key ključ (najvažniji činilac); ključni
4. knight vitez
5. latest najnoviji
6. laughter smijeh, smijanje
7. lead voditi
8. libra vaga (u horoskopu)
9. lifelong learning cjeloživotno učenje
10. light zapaliti
11. luxurious luksuzan
12. mainland kopno
13. make a defference učiniti neštovažno (za svijt, zajednicu)
14. make up one’s mind odlučiti se
15. manage upravljati
16. manufacture proizvoditi (u fabric)
17. marine morski
18. mascot maskota
19. mayor gradonačelnik
20. measure mjeriti
21. mention spomenuti
22. middle ages srednji vijek
23. ministary of education ministarstvo prosvjete
24. model mankenka, foto-model
25. monitor nadgledati
26. mosque džamija
27. mosquito komarac
28. muslim musliman
29. natural disaster prirodna katasfora
30. naughty nevaljao
31. new age novo doba
32. numerous brojni
33. oak log/twings badnjak
34. obligation obaveze
35. obligatory obavezan
36. observe posmatrati, proučavati
37. on a budget ograničenih novčanih sredstava
38. onion skin kora luka
39. online learning učenje putem internet uz pomoć kompjutera
40. orchard voćnjak
41. ordinary običan
42. origin porijeklo
43. orthodox christian pravoslavni hrišćanin
44. orhoodox church pravoslavna crkva (zgrada)
45. overpopulated prenaseljen

 


QUIZ sa slikama po nivoima /ENGLISH VOCABULARY IMAGES LEVELS/

 
Riječnik 9. razred sa slikama i izgovorom /ENGLISH VOCABULARY WITH IMAGES AND SPELLING/
 


QUIZ sa slikama 4. dio