abc Audio - Engleske riječi A1 - 5. dio

 

 


abc AudioRijecnik A1 sa slikama /VOCABULARY A1 WITH IMAGES/Rijecnik A1 /VOCABULARY A1 WITH IMAGES/ - 5. dioQUIZ/TEST modul 5. dio


 

 

Prikazane su engleske riječi sa izgovorom i prevodom

  IMAGES WORDS Audio zapis
  Riječi
201. question ispitivati
202. easy lako
203. answer odgovor
204. difficult teško
205. sometimes ponekad
206. mistake greška
207. error greška
208. make a mistake pogriješiti
209. during tokom, za vrijeme
210. lesson čas, lekcija
211. write pisati
212. write down zapisati
213. notebook sveska
214. understand razumjeti
215. teacher učitelj
216. explain objasniti
217. explanation objašnjenje
218. example primjer
219. repeat ponoviti
220. help pomoći
221. student student, đak
222. hard working vrijedan
223. diligent vrijedan
224. lazy lijenj
225. sit sjediti
226. bench klupa
227. corner ugao, ćošak
228. old star
229. grandfather djeda
230. grandmother baka
231. smoke pušiti
232. smoke dim
233. armchair fotelja
234. go to sleep ići na spavanje
235. find naći
236. lose izgubiti
237. word riječ
238. job posao
239. want željeti
240. earn zaraditi
241. a little malo
242. bank banka
243. i'm sorry žao mi je
244. sorry izvinite
245. love volete
246. love ljubav
247. ask pitati, tažiti
248. how old are you? koliko imaš godina?
249. send poslati
250. message poruka

 

Engleske riječi A1 - po 50 riječi - 4. dio

 
Rijecnik A1 sa slikama /ENGLISH VOCABULARY A1 WITH IMAGES/
 


QUIZ sa slikama 5. dio