Provjerite svoje znanje !


 1.Koji dan je organizacija UN proglasila kao svjetski dan voda?

  1. 22.mart
  2. 12.mart
  3. 20 maj