1. U kojem gradu je rođen Ivo Andrić?

1.    Višegrad

2.    Sarajevo

3.     Travnik