Ognjište nove kulture bila je:

1. Holadnija

2. Italija

3. Njemačka