Koji grad je bio centar italijanske umjetnosti u 16. vijeku ?

1) Venecija

2) Palermo

3) Rim