Koje godine je rošen Leonardo da Vinči?

a) 1452. godine

b) 1552. godine

c) 1652. godine