baroque
predstavnici
   home | istorija | barok kod nas | literatura
UVOD
Barok se razvio u svojim pocecima organski i logicno iz visoke ili kasne renesanse. Njegov osnovni sistem oblikovanja ne pokazuje znacajnije promjene, kao ni dublji prelom s inventarom renesanse. Na drugoj su strani klasicisticke teznje, koje prodiru najocitije u rokokou, a stvarno su prisutne vec u baroku. Domovina baroka je Italija. Tu se javljaju njegovi poceci dijelom vec prije sredine XVI vijeka (kasni Michelangelo, Correggio, Tintoretto). Sasvim tipicno se barok formirao tek u Rimu, i to potkraj kasne renesanse i usporedo s manirizmom, koji predstavlja razmjerno kratkotrajnu ali znacajnu prelaznu stepenicu. Barokna umjetnost, koja se posleo 1580. godine, zivo razvila i oplodila sve ostale evropske zemlje, narocito je bila povezana s teznjama obnove i sa zelotizmom katolicke protureformacije, koja pobjeduje u tom razdoblju, a i radi potreba feudalne dvorske reprezentacije u okviru utvrdenog vladarskog apsolutizma ; ime je bio potvrden sluzbeni znacaj barokne umjetnosti, kako sa crkvene ako i sa svjetovne feudalne strane. }.ivotna snaga baroka dokazana je umjetnickim tvorevinama, bogatim i specificno oplodenim razvojem ne samo u Italiji, vec i po cijeloj zapadnoj Evropi i cijelom njezinom kulturnon podrucju. Barok predstavlja bez sumnje veliki univerzalni umjetnicki izraz, nastao u fazi intezivnih drua.tvenih preobrazaja, koji su se manifestovali u mnogim sukobima na podrucju ljudske misaone i kulturne djelatnosti. Teznja prema slikovitosti toliko je jaka , da se slikarstvo razvija do svojih najznacajnijih ostvarenja te postaje vodecom likovnom vrstom, a slikovitost osnovnim nacelom oblikovanja. Barokna umjetnost zahtjeva od svih vrsta likovne umjetnosti maksimum sjaja i pompozne raskoa.i, bujnost dekorativnog izivljavanja, te ostvarenje narocito slikovitog djlovanja grupa.
Glavni je doprinos baroknog slikarstva tonsko koloristicko prikazivanje lika; U isto vrijeme nastaje i predocavanje prirodnog motiva u slikarski jedinstvenom prostoru. Obojenost odsjeva valeuri i medusobni odnosi boja od sada se joa. via.e nego u renesansi, ravnaju po karakteru i stepenu rasvjete. Svjetla i sjene nastupaju u pocetku u visokom baroku i vrlo jakim razigranim suprotnostima (chairo-scuro). Oblijevajuci odredeni predmet naglo ga utapaju u tamu ili ga iznenada dizu iz sjene u svjetlost. Na taj nacin postignuta slikovitost svjetlosnih pomjeranja i suprotnosti osjetno je prekinla tektomsku ravnotezu renesansne slike, stepenovala je nemir i dinamiku cjelokupne kompozicije do kraja impresivnih prizora i obojenost svjetla i sjene stalno raste. Dramaticni patos XVII vijeka umirio se tek u XVIII vijeku, kad su i boje postale svjetlije i laganije; vedrina rokokoa odagnala je tamu i tezinu masovnih materijala, zamijenila je patos visokog baroka laganom kretnjom ljupke elegancije. Vezana kompozicija sluzi sa prostornim dijagonalama, narocito u religijoznoj tematici: uporedo se afirmira i slobodna i nezavisna kompozicija, narocito u slikarstvu pejzaza i genrea (nizozemsko slikarstvo). Posebnost monumentalnog slikarstva predstavljaju brojini iluzionisticki-perspekivno oslikani stropovi. Prividno na nebu i na oblacima lebde figure koje su slikane u vrlo smijelim skracenima. Osjeca se proa.irenje i diferencijacija tematike, a s time je i vezano osamostaljenje novih vrsta slikarstva (pejzaz, marina, portret, figuralni genre, nature morte). Slikovita tehnika metoda proracunata na perspektivu i prostorni djelovanje, uvodi a.iroke poteze na nacin mrlja i mlohavo skicozno obradivanje oblika (bez strogih slikarskih kontura) a ravna s prema mekom i rasplinutom stapanju tonova u skladu sa svjetlosnim fenomenima amosfere. Periodizacija razvojnih etapa identicna je u glavnom s razvojem u arhitekturi, izuzeva.i zemlje izvan Italije, koje su imale autohtono gradevinstvo i drugaciju tradicijsku podlogu.