ŠTAMPARSKA MAŠINA

Za štampanje su znali Kinezi prije više od 1000 godina. Kineski kovač Pi Šeng je izumio pokretna slova, izrađivao ih je najprije od pečene ilovače, a onda izrezivao iz drveta ili kovine. To umijeće je iz Kine prenijeto u Koreju i Japan.

U Evropi je pronalazač štampanja bio Njemac Johan Gutenberg, premda su Kinezi, kao što smo već spomenuli ovu vještinu još mnogo ranije poznavali. Gutenberg je 1440. godine došao na ideju da izliva pojedinačna slova iz kovine i da od lsova sastavlja redove i stranice. Konstruisao je i drvenu prešu za mašinu pomoću koje se otisak dobivao pritiskom ravne ploče preko lista papira. Tako je 1455. godine objavio čuvenu Bibliju, štampanu po novoj tehnici.

Gutenbergov je slog bio izliven u kalupu, i to svako slovo posebno. Izvađen iz kalupa, slog se lako mogao slagati ili postavljati u riječi, redove i stranice.

Štamparska tehnika se brzo širila i usavršavala. Samo nekoliko decenija poslije Gutenberga javila se i prva štamparija u našoj zemlji na Obodu, nedaleko od Cetinja u Crnoj Gori. Godine 1493. tamo je otštampan Oktoih, a iduće godine, u prvoj hrvatskoj štampariji u Senju, Glagolski misal.