Početna        Istorijat       Tehnika       Literatura       Poznati       Galerija       Kviz
         Istorijat
         Tehnika
         Literatura
 

Violina ima 4 žice, koje se štimaju po kvintama: G malo, D1, A1, E2. Tačan ton se dobija zatezanjem ili otpuštanjem žica pomoću ključeva, a čista kvinta između žica dobija se zatezanjem ili opuštanjem ključa. Raspon tonova na violini je od G malog do nekog tona na E žici. Lijevom rukom sviramo tonove po žici. Za razliku od klavirista koji sviraju s pet prstiju, violinisti peti prst (palac) koriste za pridržavanje vrata violine. Ostalim prstima (1,2,3,4) sviraju tonove. Lijeva ruka mora biti u potpunosti opuštena kako bi s lakoćom mogli prelaziti u pozicije i preko žica.

  • Vibrato je tehika sviranja, koja je jako raširena. Dobija se tako da prstom lagano počnemo vibrirati, odnosno ljuljati prst ne mičući ga sa žice i time dobivajući vibrijajući zvuk tona. Koristi se pri ukrašavanju dužih tonova.

 

          Poznati

          Galerija
          Kviz