Kristalna trioda (tranzistor)

 

  Kristalna trioda se sastoji iz dva p-n spoja.U zavisnosti od načina vezivanja ovih spojeva postoje dva tipa tranzistora:

1.n-p-n - imaju srednji sloj poluprovodnik p-tipa;

2.p-n-p - imaju srednji sloj poluprovodnik n-tipa.

Srednji sloj kod oba tipa tranzistora naziva se baza tranzistora.

 

    

Poluprovodničke diode i triode (tranzistori) imaju velike prednosti u odnosu na cijevne diode.Njihova izrada je jeftinija,malih su dimenzija i troše mnogo manje električne energije.Za rad cijevne triode neophodan je napon od 250V do 300V,a za rad tranzistora dovoljan je napon od 6V do 12V. 

p-n spoj u kolu naizmjenične struje pretvara naizmjeničnu struju u jednosmjernu, a pri direktnoj polarizaciji p-n spoj propušta struju.

 

POČETNA