FIZIKA ČVRSTOG STANJA
Kvantna teorija električne provodljivosti metala                                                            Fizika čvrstog stanja

 

 Fizika čvrstog stanja je grana fizike čiji početak leži u kristalografiji, ali je s obzirom na veliki razvoj u ovom području i veliku "disperziju" (ova grana fizike, pored ostaloga, bavi se poluvodičima, supravodljivošću, opisom amorfnih materijala, stakla, uz primjena kvantne i statističke fizike) pa je umjesto kristalografije prihvaćen pogodniji naziv.

 

 

 

Rezultati kvantne teorije
Fonon
Električna provodljivost metala
Superprovodljivost
Kritična temperatura
Fermioni i bozoni
Meissner-ov efekat
Energijske zone u kristalima
Električna svojstva poluprovodnika
Poluprovodnici p-tipa (akceptori)
Poluprovodnici n-tipa (donori)
Kristalna trioda (tranzistor)
Galerija
Zadaci
Kviz

  "Znanje.org" ne odgovaraza sadrzaj pojedinacnih stranica.