Meissner-ov efekat

 

          Meissner-ov efekat je pojava karakteristična za superprovodnike,koju je otkrio njemački fizičar Fritz Walther Maissner.

Kada se superprovodnik na temperaturi iznad kritične nađe u magnetnom polju,onda magnetno polje prolazi kroz unutrašnjost provodnika.Međutim,kada je super provodnik na temperaturi ispod kritične magnetno polje ne prolazi kroz njegovu unutrašnju oblast.

 Spoljašnje magnetno polje indukuje kružne struje na površini superprovodnika koje stvaraju unutrašnje magnetno polje suprotnog smjera,koje poništava spoljašnje magnetno polje unutar superprovodnika.U tom slučaju superprovodnik se ponaša kao savršen dijamagnet.

                                                                                      

 

  Osnovne osobine superprovodnika na temperaturama ispod kritične su nulti električni otpor i Meissner-ov efekat.Na ovima osobinama se zasniva i njihova primjena.

Pomoću superprovodnika se može ostvariti i superprovodna levitacija.Ova pojava se javlja kada se stalni magnet stavi na podlogu od superprovodnog materijala.Kada se ostvari niža temperatura od kritične u superprovodniku se indukuje suprotno magnetno polje koje podiže magnet do visine na kojoj se uravnoteže odbojna magnetna sila i težina magneta-magnet lebdi.

                                                                                     

 

POČETNA