Poluprovodnici p-tipa (akceptori)

 

       Poluprovodnici p-tipa dobijaju se dodavanjem,hemijski čistom poluprovodniku,primjesa nekog elementa III grupe (B,Ga,In...) periodnog sistema elemenata.Svaki atom primjese stvara po jednu šupljinu.Mala količina primjese koja se dodaje ima veliki broj atoma,tako da nastaje veliki broj šupljina.Zbog toga akceptori imaju znatno veći broj šupljina nego slobodnih elektrona.

           Akceptori su poluprovodnici kod kojih su glavni nosioci struje šupljine,a sporedni nosioci su slobodni elektroni

                                                                           p-tip

POČETNA