Zadaci

 

1.Odrediti približnu vrijednost energije fonona na sobnoj temperaturi 27,0 0 C? Boltzmann-ova konstanta iznosi k=1,38x10-23  J.

rješenje:E=kT=2,58x10-2 eV

 

2.(širina zabranjene zone) Mjerenjem je utvrđeno da poluprovodnik povećava provodljivost kada se osvijetli svjetlošću talasne dužine 345nm ili kraće talasne dužine.Kolika je širina zabranjene energijske zone u tom poluprovodniku? Brzina svjetlosti u vakuumu iznosi c=3x108 m/s ,a Planck-ova konstanta  h=6,626x10-34 Js.

Uputstvo:poluprovodnik će povećati provodljivost ako poveća broj elektrona u provodnoj zoni.Elektron će proći u provodnu zonu ako apsorbuje foton,odnosno primi energiju koja nije manja od širine zabranjene zone.

 

rješenje:Ef=5,76x10-19 J ;  Ef=3,60 eV

 

3.(transparentnost materijala) Širina zabranjene energijske zone iznosi 1,14 eV za silicijum (Si) a 3,60 eV za cink-sulfid (ZnS).Koji materijal je transparentan ze vidljivu svjetlost čije su talasne dužine od 400nm do 700nm (u prethodnom zadatku data je brzina svetlosti (c) i Planck-ova konstanta (h).

rješenje:E1=3,10 eV  i E2=1,77 eV

POČETNA