Kritična temperatura

 

           Kritična temperatura je temperatura na kojoj otpor superprovodnika pada na nulu.

Materijali na kritičnoj temperaturi i na nižim temperaturama od kritične imaju posebna svojstva.Supstanca na kritičnoj temperaturi mijenja fazu.Osobine supstance u toj novoj fazi objašnjava kvantna fizika.Kritična temperatura se naziva i temperatura faznog prelaza.

 

                                                       

 

POČETNA