GALERIJA

 

sematski prikaz atoma jezgro atoma Ervin Schrodinger Schrodingerova jednacina
Niels Bohr Bohrov model atoma Kvadrat amplitude talasne funkcije Elektronski kvantni oblak
Glavni kvantni broj Orbitalni kvantni broj Magnetni spinski kvantni broj Intezitet spinskog momenta
Cijepanje atoma srebra Spin elektona u magnetom polju Spin elektona Tabela kvantnih brojeva
Orbitalni kvantni broj Orbitale atoma Energija atoma Samuel Goudsmit
George Uhlenbeck Stern-Gerlach eksperiment Eksperiment za dokaz spina Otto Stern
Walter Gerlach Gerlachovo pismo Bohru Pravci spinova Energetski nivo elektrona

Početna