Orbitalni kvantni broj

Orbitalni kvantni broj. Prema trećem Bohr-ovom postulatu moment impulsa eketrona je kvantovana veličina: mvrn = n i za datu vrijednost glavnog kvantnog broja n može imati samo jednu vrijednost. Kvantna fizika upotpunosti odbacuje navedenu definiciju i moment impulsa definiše sledećom formulom,

 

L =  *  EQ  ћ, l = 0, 1, 2, ..., n - 1,

 

gdje je ћ =  konstanta. Razlika je očigledna: za datu vrijednost glavnog kvantnog broja n moment impulsa u kvantnoj fizici može imati n različitih vrijednosti. Na primjer, prema klasičnoj fizici orbitalni kvantni moment za n = 3 može imati samo jednu vrijednost, a prema kvantnoj fizici za isti kvantni broj n = 3 može imati 3 vrijednosti: 0, ћ i ћ.

 

Kvantno –

 

 

 

Početna