Smisao Bohrovih orbita

Smisao Bohr-ovih orbita. Bohr-ove orbite su određene najvjerovatnijim položajima elektrona u odnosu na jezgro, za datu vrijednost glavnog kvantnog broja n.

 

 

 

Kvantno –

 

 

 

Početna