DILATACIJA VREMENA      KONTRAKCIJA DUŽINE      GALERIJA      KVIZ

POČETNA
 
DILATACIJA VREMENA
Zadaci i rješenja
Paradoks blizanaca
GPS
 
KONTRAKCIJA DUŽINE
Zadaci i rješenja
 
GALERIJA
 
KVIZ
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Monika Savić

Miljana Pavičić

 

Zadatak. 1.1. Život miona.

U Zemljinoj atmosferi dolazi do interakcije između kosmičkog zračenja i molekula gasova, a posljedica toga je da nastaju elementarne čestice koje žive kraće ili duže i nestaju a zatim se transformišu u druge čestice ili fotone. Mion je čestica koja ima isto naelektrisanje kao elektron ali je  znatno veće mase. U stanju mirovanja, odnosno u inercijalnom sistemu u kojem čestica miruje, njegovo srednje vrijeme života je 2,20…- Ako je brzina miona u odnosu na Zemlju 0.699c, koliko je srednje vrijeme života miona u labaratorijskom sitemu na Zemlji? Podaci su dati a tri značajne cifre.

 

Rješenje.

Vrijeme srednjeg života miona  u stanju mirovanja je negovo sopstveno vrijeme, Δt=2.20 μs, a srednje vrijeme njegovog života u labaratorijskom sistemu je

 

 

Za posmatrača na Zemlji mion živi duže od njegovog sopstvenog vremena života.

 

 

Zadatak 1.2  Putovanje kroz kosmos

Pretpostavimo da se kosmički brod udaljava sa Zemlje brzinom od 0.99c  i da astronaut izmjeri da je njegovo kretanje do neke zvijezde trajalo 4.5god. Koliko je vrijeme putovanja kosmonauta za posmatrača u labaratorijskom sistemu?  Podaci su dati sa dvije značajne cifre.

Rjesenje: Iz  formule  slijedi 

Ovaj zanimljiv primjer pokazuje da se pri vecim brzinama povećava vremenska razlika u odnosu na sopstveno vrijeme. Osim toga, ukazuje na neobičnu pojavu koja se naziva paradoks blizanca

Zadatak 1.3.

Pilot u avionu izmjeri svojim časovnikom da je proteklo 10.00s   između dva događaja u avionu. Avion leti brzinom jednog maha, 1225 km/h u odnosu na Zemlju. Odrediti približno vrijeme između istih događaja koje izmjeri posmatrač na Zemlji. Uzeti da je brzina svjetlosti ----------     Podaci su dati sa najmanje tri značajne cifre.

Rješenje:

Dato vrijeme je sopstveno vrijeme (delta)tnula.   Za približno računanje vremena koristi se prethodna relacija.  Zamjena brojnih vrijednosti datih u zadatku daje rezultat za vremensku razliku   Posmatrač na Zemlji bi izmjerio da je vrijeme duže za samo s što je reda veličine stomiliarditog dijela sekunde. Zaključak: Pri relativno malim brzinama dilatacija vremena je toliko mala da se u većini slučajeva može zanemariti.