DILATACIJA VREMENA      KONTRAKCIJA DUŽINE      GALERIJA      KVIZ

POČETNA
 
DILATACIJA VREMENA
Zadaci i rješenja
Paradoks blizanaca
GPS
 
KONTRAKCIJA DUŽINE
Zadaci i rješenja
 
GALERIJA
 
KVIZ
 

 

 

 

 

Monika Savić

Miljana Pavičić

Danas nije moguće postići tako veliku brzinu kosmičkog broda da bi se vremenska razlika u odnosu na sopstveno vrijem bila značajna. Ali pretpostavimo da će u budućnosti takve brzine  biti moguće  i da će se sljedeći misaoni ogledi moci provjeriti u budućnosti. Pretpostavimo da su astronaut i fizičar braća blizanci. Kada su imali 25 godina astronaut otputuje u kosmos kosmičkim brodom brzinom 0.99c i vrati se na Zemlju za 9 godina. Kada se vratio nije prepoznao brata jer je on imao 89 godina. Za astronauta zivot se odvijao uobičajenim tokom. On nije primjecivao da zivot  u kosmičkom brodu teče sporije u odnosu na život na Zemlji.

U prethodnim primjerima brzine su bile mnogo puta veće u odnosu na nase uobičajene svakodnevne brzine. Za relativno male brzine kao sto su brzine automobila ili aviona izraz  u2⁄c2  ima veoma malu vrijednost u2⁄c2  << 1 pa se za izračunavanje vremenskog intervala može koristiti sledeca matematička aproksimacija

 

  .

 Izraz   se može napisati u obliku 

Pošto je u² / c² <<1 može se primjeniti aproksimacija pa je