GALERIJA

KVIZ

Hemijske veze
Kovalentna veza
Jonska veza
Energije veze
Kristalna rešetka
Metalna veza

HEMIJSKE VEZE

 

Hemijske veze su sile koje drže zajedno atome u hemijskom jedinjenju


• Za razlaganje jedinjenja na atome je potrebno utrošiti energiju. Vezivanje
snižava potencijalnu energiju jedinjenja u odnosu na atome.


• Vrsta i jačina hemijskih veza često određuje osobine jedinjenja.

 

Postoje tri vrste hemijskih veza:

  • Kovalentna veza

  • Jonska veza

  • Metalna veza

 

  "Znanje.org" ne odgovaraza sadrzaj pojedinacnih stranica.