1)

U koliko grupa dijelimo plesove?

1. tri
2. cetiri
3. dvije