1. Gdje je rošena Kleopatra?

  1. Makedoniji
  2. Aleksandriji
  3. Persiji