Porijeklo
Vladavina
Muškarci
Povratak na tron
Smrt
Galerija
Kviz
 

 

Porijeklo

 

Kleopatra je rođena ili krajem 69.godine p.n.e ili  početkom 70. Godine p.n.e.  u Aleksandriji, Egipat. Bila je jedno od djece Ptolemeja Xll l i Kleopatre V. Imala je dve starije sestre, Kleopatru Vl i Bereniku lV kao i mlađu sestru Arsinoju lV i dva mlađa brata Ptolomeja Xlll i Ptolomeja XIV. Po egipatskom zakonu Kleopatra je morala imati suvladara, tako da se udala za svog mlađeg brata, i ubrzo izbacila njegovo ime iz upotrebe i na svim državnim dokumentimabilo je napisano samo njeno. Godine 85. P.n.e. Kleopatrina najstarija sestra Berenika lV, otela je ocu moć i zavladala Egiptom. Zahvaljujući rimskom guverneru Sirije Ptolomej Xll vratio se na prijestol i naredio pogubljenje svoje kćerke. Nedugo zatim na tron se usple druga Kleopatrina sestra koja je vladala kao Kleopatra Vl, sve dok se na tron nije vratio njen otac i naredio pogubljenje svoje druge kćerke. Ove okolnosti ostavile su Kleopatru i i najstarijeg od dvoje njene mlađe braćeprvim nasljednicima  trona. Kada je došla na vlast, Cipar i Kirenaika (današnja Libija) su bili izgubljeni, alo ona nikada nije prestala da sanja o ogromnoj moći i još većem Egiptu. Naime, Kloptra nije bila porjeklom iz Egipta jer je njana dinastija Ptolomeja iz Makedonije. Kao i njeni preci imala je eksplozivnu narav, veliku strast a i nepromišljenost.