Kviz
2. Kada je nastao kubizam?
a) u 18. vijeku
b) u 19. vijeku
c) u 20. vijeku