Žorž Brak
Početna
Kubizam
Žorž Brak
Pablo Pikaso
Galerija
Kviz
Mladost i školovanje Fovistička faza Kubistička faza Zajednički rad sa Pikasom Pozna faza Značaj umjetnika


Žorž Brak (13. maj 1882 — 31. avgust 1963) je bio francuski slikar i skulptor koji se sa Pablom Pikasom smatra osnivačem kubizma i jednom od najzačajnijih ličnosti u slikarstvu 20. vijeka.
Žorž Brak  


Mladost i školovanje

Žorž Brak rodio se u predgrađu Pariza, a odrastao je u Avru (u Francuskoj). Izučio je zanat za molera i dekoratera kao što su bili njegov otac i djed, a u večernjim časovima studirao umjetnost od 1897. do 1899. Sljedeće godine otišao je u Pariz i tu išao na praksu kod jednog dekoratera.


Fovistička faza

Između 1902. i 1904. posjećivao je akademiju Humbert u Parizu gdje se upoznao sa fovistima i fovizmom, te iako su njegova prva djela bila impresionistička on od 1905. godine počinje da stvara u stilu fovista koji su upotrebljavali žarke boje i slobodne forme slabe strukture kako bi uhvatili najintenzivniji emocionalni odgovor.
1907. godine Brak je uspješno izložio svoja fovistička djela u Salonu nezavisnih a prvu samostalnu izložbu je imao u Galeriji Danijela-Henrija Kanevelera. U to vrijeme je njegov fovistički stil i shvatanje počelo da trpi uticaje Pola Sezana koji je umro 1906. a čije su slike bile izlagane na mnogim mjestima u Parizu.

Landscape at L'Estaque Le port de l'Estaque


Kubistička faza

Između godina 1908. i 1913. počeo se javljati u njegovim djelima interes za geometrizaciju i perspektivu. Izučavao je učinke svjetla i postupke kojim bi se svjetlo i perspektiva mogli saobraziti. Kod svojih eksperimenata je dovodio u pitanje i sumnju i najustaljenije tehnike i načine slikanja. Često je arhitekturu redukovao na forme kvadrata i kocki tako da je sve izgledalo i površinski i prostorno. Ukazao je na same osnove optičke iluzije i umjetničke reprezentacije.

Gitara Čovjek sa gitarom Mrtva priroda sa violinom 


Zajednički rad sa Pikasom

Od 1909. sarađuje sa Pablom Pikasom koji je u slikarstvu imao slične ideje i od tog vremena oni su slikali na sličan način, neutralnim bojama, složene geometrijske uzore i forme što se danas naziva analitičkim kubizmom. Bili su jako slični u svojim stilovima i razmišljanjima u to doba. Oni su pokrenuli očnu tačku koja je do toga vremena uvijek bila nepomična i stalna. Dobijali su složene forme iz više pogleda i ovo kretanje očne tačke je novina i odlika za kubizam i kubistički pokret. Eksperimentišu i sa kolažima, a njihova saradnja se završava 1914. kada je Brak odveden u Pariz na front.

     
Flaša i ribe  Mrtva priroda  Luka 


Pozna faza

Brak je u ratu bio ozbiljno povrijeđen i u slikarstvo se vraća 1917. Razvio je svoj osobeni stil, karakterisan čistom bojom, podlogama od tkanine i, nakon njegovog preseljenja u Normandiju 1930, ponovnim pojavljivanjem ljudske figure. Prvu retrospektivnu izložbu je imao u Basileji. Upoznavši se sa Fernarom Meroltom, litografom, bavio se i litografijom.

     
Stub i lobanja Ljubičaste šljive  Mrtva priroda


Značaj umjetnika

Radio je do kraja života i stvorio mnogo izvanrednih slika, grafika i skulptura. Imao je dugu i prestižnu karijeru, bio je počastovan značajnim izložbama širom sveta, a 1961. godine je bio prvi živi slikar koji je izlagan u Luvru. Umro je 31. avgusta 1963. godine u Parizu.
   

   
Povratak na vrh