LIMFA

           Limfa ima ulogu posrednika između tkiva i krvi  i protiče kroz zaseban sistem sudova-limfotok. Limfni sudovi počinju limfnim kapilarima, koji sakupljaju tkivnu tečnost i odvode je sve većim limfnim sudovima u šuplje vene. Venskim sistem se odvodi 90 % tečnosti tkiva,dok preostalih 10 % odvode limfni kapilari, čime se onemogucuje nakupljanje tečnosti u tkivima i nastanak otoka. LImfa je bezbojna tečnost sličnog hemijskog sastava kao krvna plazma. Sadrži bijela krvna zrnca  i odnosi proteine koji "cure" iz krvnih kapilara u tkiva. Limfni sudovi imaju zaliske koji omogućavaju usmjeren protok limfe, dodatno potpomognut grčenjem samih zidova limfnih sudova,grčenjem mišića i pulsiranjem arterija. U jetri, plućima, bubrezima, crevima, ali i vratu, pazuhu i preponama, limfa prolazi kroz limfne čvorove, koji imaju važnu ulogu u odbrani organizma. U limfnim čvorovima se sakupljaju bakterije i bijela krvna zrnca koja ih uništavaju, i to je razlog njihovog oticanja tokom infekcije. Slezena takođe spada u limfne organe i u njoj se stvaraju limfociti.

             

<<Nazad