SISTEM ORGANA ZA CIRKULACIJU
KRV            Cirkulisanje tjelesnih tečnosti,limfe i krvi,omogućuje transport kiseonika,hranjivih molekula, vitamina, hormona i antitijela do svake ćelije u organizmu, kao odstranjivanje ćelijskog "otpada" ugljen-dioksida i proizvoda metabolizma. Osim toga,sistem za cirkulaciju prenosi i toplotu sa mjesta stvaranja na površinu tijela i time učestvuje i u održavanju temperature tijela endoternih životinja.
           Tjelesne tečnosti koje cirkulisu u organizmu različitih životinjskih vrsta su različitog sastava. Njihov sve složeniji sastav tokom evolucije pratio je razvoj ostalih fizioloških sistema u organizmu, a posebno sistem sudova kroz koje tečnost cirkuliše.
LIMFA
KRVNE GRUPE
SRCE I KRVNI SUDOVI
IMUNITET
GALERIJA
KVIZ