Had

Bog podzemlja

Nemilosrdan bog podzemlja, Had nikad nije puštao one koji su jednom kročili u njegovo kraljevstvo. Had je bio Kronov sin, odnosno Zeusov i Posejdonov brat. Kad su trojica braće podijelila svijet, Hadu su pripali podzemlje i pakao, dok je Zeus preuzeo nebo, a Posejdon more.

Kiklopi su Hadu dali kacigu koja ga je činila nevidljivim. On je bio strašan i opasan pa je sudjelovao u borbi protiv giganata. Had je vladao mrtvima, a pomagali su mu demoni, nad kojima je također imao vlast. Branio je svojim podanicima da napuste njegovo područje i razbjesnío bi se na svakoga ko bi mu pokušao ukrasti plijen. Smrtnici su ga mrzili više od svih bogova, a samim je bogovima bio odvratan.

Zaljubio se u Perzefonu, no Zeus mu je zabranio da se njome oženi, jer se kralju Olimpa gadila ideja da ta draga djevojka bude zauvijek zatvorena u podzemlju. Zato ju je Had oteo. I dok mu je Zeus uopšte stigao zapovjediti da je vrati njezinoj majci Demetri, bilo je već prekasno: Had je već bio nagovorio da pojede zrno mogranja, što ju je zauvijek vezalo uz podzemni svijet. Had je krunisao kraljicom podzemnog svijeta, gdje se nalaze oni koji su osuđeni na vječne muke: Sizif, koji se stalno mora penjati uza stijenu i gurati kamen; Tantal, osuđen na glad i žeđ; Danaide, koje pune bačvu bez dna; i lksion, privezan za točak koji se nikad ne zaustavlja. Perzefona je postala okrutna poput svog muža.

lako je Had zabranio Heraklu da uđe u podzemni svijet, Heraklo ga je ranio strijelom i tako pobijedio. Ljudi su se bojali izgovarati Hadovo ime. Bio je poznati kao Pluton možda zato što, kao što Sofoklo kaže, ”mračnog Hada obogaćuju naše drhtanje i naše suze.”