Kralj Mida

Kralj Mida bio kraj Frigije koji je poznat po svojoj pohlepi ali i mudrosti. Dionis se našao u Frigiji sa ostalim bićima koji su slavili sa njim. Član njegove pratnje, Silen, je slučajno stupio u Dvorište ruža od Mida i stražari su ga doveli kralju.
Mida je prepoznao Dionisovog partioca i odlučio da ga ne kazni pogotovo zato što je Silen odlučio da ostane i zabavlja kralja svojim pričama. Kralj Dionis je bio zadoboljan kraljevom odlukom da ne kazne Silena, stoga je pitao Midu šta želi najviše u životu. On je htio da sve što dodirne pretvori u zlato.
Iako ga je Dionis upozorio da ne čini to, Mida je bio odlučan pa mu je Dionis ispunio želju.

Mida je bio presretan, ali je ubzo shvatio da ne može ni jesti ni piti jer je sve pretvarao u zlato, te je uvidio na šta ga je Dionis upozoravao, i shvatio je svoju pohlepu. Mida je otišao Dionisu, očajan, i tražio da ga oslobodi ove kletve. Dionis je rekao Midi da mora da ide i da se okupa u rijeci Paktol, da bi se oslobodio toga. Mida je otišao do rijeke i oprao se, zbog čega je ta rijeka puna zlata.