U judu vaze posebni i strogi eticki principi. Svaki se judoka mora strogo drzati sledecih etickih principa:

1. judoka nikada ne napada prvi, on se uvek samo brani;

2 .ako dodje do sukoba, judo se upotrebljava tek u krajnjem slucaju, ako se nikako drugacije ne moze zastititi vlastiti zivot ili zivot neke druge ugrozene osobe;

3. prilikom upotrebe judo zahvata treba sto vise stedeti zivot i zdravlje protivnika i prekinuti s akcijom smjesta cim je opasnost uklonjena;

4. zabranjeno je javno prikazivati svoje znanje i vestinu u svrhu postizanja materijalne koristi;

5. zabranjeno je bilo kome pokazivati judo zahvate bez dopustenja svoga ucitelja;

6. svaki je judoka obavezan na bezuslovnu poslusnost svome ucitelju;

7. nije dopusteno kriviti nikoga pa ni sebe samoga, ako se u toku vezbanja dogodi neka nesreca ili cak i smrt;

8. cjelokupni zivot judoka mora biti u skladu sa sportskim, etickim i moralnim normama i principima.

Uz ove principe u judu vaze i neka pravila ponasanja. Prije svakog treninga obavezno se treba pozdraviti poklonom u klececem stavu, a isto tako i poslije svakog treninga. Pozdrav poklonom, obicno iz stojeceg stava, obavezan je prije i poslije svake borbe, a takodjer prije i poslije svakog vezbanja.Poklon je obavezan prije svakog obracanja treneru. Za vreme treninga zabranjeno je bilo sta govoriti, a takodjer i raditi bilo sta sto trener nije naredio. Ako dodje do ozljede, nije obicaj glasno kukati, vec treba trenera na podesan nacin zamoliti da je nastala ozljeda i pokazati mu mesto ozljede. Kod borbe zabranjen je svaki komentar na odluku suca. Prema svakom se mora odnositi sa najvecim postovanjem pa i sa protivnicima sa kojima se dodje u realni sukob, bez obzira na rezultat sukoba. Svoje emocije uopste ne treba manifestovati na upadljiv nacin a u svakoj situaciji treba biti miran, ljubazan i dostojanstven.

NAZAD       NASLOVNA     NAPRED