Svako vezbanje juda pocinje uvezbavanjem padova. Znati pasti a ne povrediti se vazno je prije svega za otklanjanje straha od pada ali i za odbranu jer je na ovaj nacin moguce nastaviti borbu bilo ponovo u stojecem stavu ili na tlu. Konacno, prilikom vezbanja i borbi mnogo se pada, pa to treba znati uciniti tako da se opasnost od povreda svede na minimum.

Dvije osnovne stvari treba imati na umu prilikom pada. Prije svega, udarac kod pada treba amortizirati udarcem ruke, da bi se na taj nacin ponistile stetne vibracije. Osim toga ako je ikako moguce, treba pad pretvoriti u kotrljanje po tlu podesnim polozajem tela.

Narocito je vazno da telo bude mekano, da se ne cine nepotrebni pokreti, jer kruto telo te mlataranje rukama i nogama lako dovode do tezih povreda.

Postoji vrlo veliki broj padova, no tri su osnovna: 

1.) pad napred ( Mae-ukemi )

2.) pad nazad ( Ushiro-ukemi)

3.) pad na stranu ( Yoko-ukemi )

NAZAD        NASLOVNA      NAPRED