PROVJERI ZNANJE

 

 

 

 1. Kad je osnovan manastir Mileševo?

    a) 1234  b) 1244  v) 1250

 2. Kada je Tvrtko prvi proglašen za kralja?

    a) 1345  b) 1377  v) 1390

 3. Kada su spaljene mošti Svetog Save?

    a) 1440  b) 1481  v) 1459

 4. Ko je osnovao manastir Sopoćani?

    a) Vladislav  b) Dušan  v) Uroš

 5. Kada je izgrađen manastir Sopoćani?

     a) 1260  b) 1288  v) 1301

 6. Kada su nastale prve freske Sopoćana?

     a) 1288  b) 1253  v) 1273

 7. Od koliko se crkava sastoji Studenica?

     a) 6       b) 4      v) 3

 8. Kada je završena izgradnja Studenice?

     a) 1196  b) 1156  v) 1202

 9. Ko je napisao Žitije Svetog Simeona?

     a) Monah Domentijan  b) Sveti Sava  v) Uroš

 10. Kada je sagrađena Žiča?

     a) 1205  b) 1255  v) 1198

 11. Ko je bio prvi srpski arhiepiskop?

     a) Makarije  b) Savatije  v) Sava

 12. Kada je Stefan krunisan za prvog srpskog kralja?

     a)1221  b) 1234  v) 1210

 

 Početna stranica

 

 Mileševo
 Sopoćani
 Studenica
 Žiča