1. PITANJE

 

Kada je vladao Stefan Nemanja, utemeljivac dinastije Nemanjica i samostalne Srpske drzave?

 1. 1196-1227
 2. 1170-1196
 3. 1169-1272

 

 

 

 

 

 

 

 

2.PITANJE

Koji je, od Nemanjinih sinova , bio prvi srpski kralj?

 1. Vukan
 2. Stefan
 3. Rastko

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. PITANJE

Ko je naslijedio Stefana Prvovjencanog?

 1. Stefan Vladislav
 2. Stefan Radoslav
 3. Stefan Uros

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. PITANJE

Ko je bio prvi srpski car?

 1. Uros
 2. Dragutin
 3. Dusan