Geometrija i algebra


   

 

 

 

 Na grafiku dole mogu se vidjeti promjene grafika u zavisnosti od parametara a,b,c,d,e (sve crvene tačke mogu mijenjati položaj).

Vas racunar ne podrzava Javu

 

   Rješenje kubne jednačine

   Rješenje jednačine četvrtog stepena

   Kratka istorija o Đirolamu Kardanu