Hercegovacka Gracanica


Hercegovacka Gracanica se nalazi nedaleko od Trebinja. Sazidana je po uzoru na manastir Gracanica sa Kosova. Podignuta je u spomen Jovana Ducica.

 

uvod    |    karta    |    crkve    |    manastiri     |    pitanja