Pitanja


 1. Stara crkva u Jelickoj izgradjena je od :
          a) cigle

          b) kamena
          c) drveta