Manastir Lomnica


   Lomnica je manastir nedaleko od Sekovica kod Vlasenice, u Republici Srpskoj, sa crkvom Sv. Djordja. Pominje se u 15. vijeku: obnovljen je 1578. kada je slikan ikonostas i pisan tipik. Jednobrodna gradjevina sa pripratom i spolja petostranom apsidom. Pocetak zivopisanja pada odmah posle obnove, ali je vecina fresaka uradjena 1607/8. za vrijeme igumana Prohora, a po zelji monaha Genadija i Akakija. Djelo je cetvorice majstora osrednjih mogucnosti i obrazovanja: dva Jovana, Georgija i Nikole. Posebnu dragocjenost predstavlja ikonostas poznatog slikara Longina, zavrsen 1577/78. godine.

 

uvod     |     karta     |    crkve     |     manastiri     |    pitanja