Manastir Ozren


   Manastir Ozren je centar vjerskog i duhovnog zivota Srba u slivu srednjeg toka rijeke Sprece i podrucija planine Ozren.

   Prvi pisani podatak o sadasnjoj crkvi manastira Ozren potice iz 1587 godine.Radovi na gradji ove crkve,koja po svojim arhiktetonskim osobinama pripada 16 vijeku,poceli su vjervatno posle 1557 godine kada je dolaskom patrijarha Makarija Skolovica na presto srpskih patrijarha u Peci,uzpostavljeno normalno organizaciono stanje u srpskoj crkvi i pocela obnova crkava i manastira.

   Cujuci vjekovnu tradiciju ozrenski su neimari dali crkvi krstoobraznu osnovu sa kupolom koja se oslanja na slobodne stubce i pripratu kvadratne osnove.Na stubcima pociva kockasto postolje,tambura,koja se izdize visoko iz krova.Kube je spolja osmostranu a iznutra okruglo.Na svakoj spoljnoj strani probijen je jedan prozor,ima ih dakle osam,odakle na sredini crkve pada obilna svijetlost.Ladja crkve poprecni travej iste su visine dok su priprata i mala,spoljna petostrana oltarska apsida,nize.

 

uvod    |    karta    |    crkve    |    manastiri     |    pitanja