Manastir Papraca


   Papraca je manastir u Republici Srpskoj, na izvoristu rijeke Sprece, na pola puta izmedju Sekovica i Zvornika, sa crkvom Blagovestenja iz oko 1540. Danasnja gradjevina je razvijenog trikonhalnog plana s kupolom, pripratom i prostranom spoljnom pripratom. Oltarski prostor je trodjelan sa naglasenim proskomidijom i djakonikom. Izuzev spoljne priprate crkva je bila u cjelosti zivopisana sredinom i u drugoj polovini 16. vijeka. ali se sacuvalo malo fragmenata.

 

uvod    |    karta    |    crkve    |    manastiri     |    pitanja