Manastir Tvrdos


   Manastir se nalazi kod Trebinja sa crkvom Uspenja Bogorodice zarseno 1510;velika gradjevina imala je osnovu u obliku pravougaonika koji se na istku zavrsava sa tri polukruzne apsid;trobrodnost su naglasavale tri reda stubova,dok se na srednjim brodom nalazila kupola;na zapadu je bila dosta uza priprata.Godine 1510 freske je uradio dubrovacki slikar Vicko Lovrov.Stradala je 1694 u vrijeme turskom-mletackih ratova,a u trecoj deceniji 20. vijeka ponovo je podignuta.

 

uvod    |    karta    |    crkve    |    manastiri     |    pitanja